בתמונות הבאות מוצגות עבודות חד- פעמיות ללא העתקים נוספים, כולן עשויות חרסית בתהליכים של: פיסול ידני, הדבקה, חריטה, גילוף, צביעה במכחולים ומספר שריפות בתנור קרמיקה בחום גבוה מאוד.
היות ואני אוהבת צבעים שמחים, אופטימיות והומור, רוב העבודות צבעוניות ומשמחות את המתבונן.